Om os Medlemssider Aktiviteter Presse Nordisk Spiritualitet Gudehov

   
Spørgsmål og svar
Guder
Overleveringen
kønsoverskridelse
     
 

Tilmeld dig vores blótgæsteliste og få tilsendt indbydelser.

Skriv din e-postadresse i feltet her over.

Besøg også vores

 

CVR-nummer: 36615559

Asatro er en religion opstået i nutiden med det formål at videreføre den åndelige tradition vi kender fra den nordiske Mytologi. Det er en tradition der er overleveret gennem Edda-litteratuen, gennem skandinavisk folketro og i en vis udstrækning gennem samisk religion. Det er en tradition der langt hen ad vejen afviger fra det billede af den ”gæve mjøddrikkende viking” som er blevet skabt under den nationalromantiske periode i 1800 tallet - desværre et billede, der ofte sættes i forbindelse med Asatroen og selv mange Asatroende ligger under for det.

 

Kosmologien.

Asatroen har et cyklisk verdensbillede. I det lineære verdens billede, som de fleste mennesker kender, går tiden fra skabelse til verdens undergang. I det cykliske verdensbillede er linjen bøjet, så at efter verdens undergang, hos os kaldet Ragnarök, kommer en ny skabelse i en evig cyklus eller ”bølge”. Sådan har det været før skabelsen af dette univers og sådan fortsætter det i evigheden.
Centralt i den nordiske kosmologi står verdenstræet Yggdrasil. Det repræsenterer både universet, ”slægtstræet” af tidligere verdner og universets åndelige dimension. ”Træet” eller universet har tre kilder, hvorfra det udspringer. Mimers Brønd, der repræsenterer den åndelige visdom, Urds Brønd der repræsenterer skæbnen og Hvergelmir, der repræsenterer de nedbrydende kræfter i universet. Alle tre nødvendige er for universets eksistens.
Verden og menneskene blev, og bliver til stadighed, skabt af Burs-sønnerne Odin,Vile og Ve.
Odin er den største og ældste af guderne og fader til dem alle, hvorfor han også kaldes Alfader. I hver cyklus fornyer Odin sig selv. I den forrige Cyklus hed han fks ”Thund.” I denne cyklus hedder han Odin og i den næste cyklus, efter Ragnarok, kommer han tilbage som "inn Ríki" - den agtværdige.
Ud over Odin har Asatroen en lang række guder og gudinder der hver råder for sine aspekter af verden og menneskelivet. Gudinderne er ikke mindre magtfulde end de mandlige guder og Odin deler den guddommelige magt med den mægtigste af Asynjerne, kærlighedsgudinden Freja, i og med at hun får halvdelen af de faldne på slagmarken.
Asatroen har mange forskellige dødsriger, hvor menneskene kommer efter døden.
De kendteste er Valhal, Folkvang og Hel. De to første svarer til det græske Elysion. Hel har en parallel i det græske Hades. I modsætning til det kristne ”helvede,” er det langt fra alle, der kommer til Hel der bliver straffet. Hel er en slags ”ventesal,” hvor man venter på den nye cyklus eller på genfødsel. Enkelte forbrydelser bliver dog straffet i Hvergelmir der er en parallel til det græske Tartaros.

 

Fortolkningsrummet

Asatroen har stor rum for fortolkning. Den kan fortolkes som polyteisme, hvor hver af guderne ses som selvstendige væsener der kan oversættes mellem forskellige åndelige traditioner og derved forbliver universelle.
Den kan fortolkes som panteisme hvor guderne ses som aspekter af en fælles guddommelighed. Enten repræsenteret ved verdenstræet Yggdrasil eller begrebet "magterne" - Regin Öll.
Endelig kan den fortolkes som monoteisme, hvor Odin er skaberen og de andre guder tjener skaberen som børn deres fader.
Alle tre er gyldige tolkninger og helt op til den enkeltes åndelighed. Man kan også blande de tre tolkninger som man har lyst.

 

Etikken

Det store visdoms digt Havamål – Den Højes Tale - indeholder Odins – den højestes guds råd til menneskene. Etikken i Asatroen omfatter værdier som:
Gæstfrihed: Send ikke gæster og fremmede på porten. Gør godt mod de lidende og fattige.
Mådeholdenhed: Grådighed og praleri er dumhed. Alkohol er ikke forbudt, men frarådes.
Selverkendelse: Ingen er fejlfri og ingen er helt uduelige, så lad være med at mobbe andre eller være skadefro. Brug ikke unødvendig vold, da du ikke kan regne med at du er den stærkeste.
Visdom er godt. Dumhed er skidt, men middelvis er det mest skånsomme for menneskene at være.
Materialisme er dumhed. Guld gør mange til tåbe. Skam dig ikke over at være fattig.
Lok ikke en andens kæreste eller ægtefælle til sex. Bebrejd ikke andre deres seksuelle fejltagelser.
Glæd dig aldrig over det onde, men tag det gode til dig. Milde og frejdige mennesker lever bedst.

 

© Furesø Net 2010