Om os Medlemssider Aktiviteter Presse Nordisk Spiritualitet Gudehov

   
Nordisk Spiritualitet
Spørgsmål og svar
Guder
Overleveringen
kønsoverskridelse
     
 

Tilmeld dig vores blótgæsteliste og få tilsendt indbydelser.

Skriv din e-postadresse i feltet her over.

Besøg også vores

 

CVR-nummer: 36615559

Kønsoverskridelse

” Utallige Aar før Aserne skabte Jorden, [...] , under Armen voksed frem paa Isjætten Mø og Mand begge. Fod med Fod siden fødte, sammen sekshovedet Søn." ” Örófi vetra áðr væri jörð of sköpuð [...] Undir hendi vaxa kváðu hrímþursi mey ok mög saman; fótr við fæti gat ins fróða jötuns sexhöfðaðan son."
(Vafþrúðnismál)

Måske har du, kære læser, et billede af vore hedenske forfædres kønsrollemønster som fastlåst homofobisk og mandschauvinistisk. I så fald er det en opfattelse der mere skyldes kristne forskere fra 1800'tallet end de overleverede kilder.

I den kristne bibel er kønsoverskridelse og homosexuelle relationer strengt forbudt. Et sådant forbud findes ikke i hedenske religioner. (Læs mere om det i Valravn nr. 24; Køn, Sex og Ergi) Overgangen til kristendommen betød derfor også en mentalitetsændring på dette område.

I den nordiske kosmologi er jætten Ymer den urmaterie som Burssønnerne brugte til at skabe verden af. Når Ymer føder mø og man under armhulen og den ene fod avler med den anden er det et udtryk for at urjætten havde begge køn i sig - var tvekønnet. Urjættens natur er lig med verdens natur. Derfor indeholder alt i denne verden noget mandligt og noget kvindeligt i et eller andet blandingsforhold. På samme måde indeholder hvert menneske også en mandlig side og en kvindelig side.

Selv om en del af forskellene på de to køn er kulturelt bestemt er der også nogle forskelle der bunder i konkrete fysiske forhold. I den tid kvinden er gravid har hun behov for beskyttelse, ligesom kvinder statistisk set er lidt mindre og svagere end mænd. Et faktum der også illustreres af at det mandlige kønshormon øger muskelmassen. Derfor opstår der helt naturligt to ”arketypiske” kønsroller med en tilsyneladende ulige magtfordeling. En magtforskel, der bla. giver manden beskytterrollen og kvinden bliver den, der søger tryghed. Det er i midlertid ikke sikkert at denne magtfordeling er så ulige endda og som vi skal se er det ikke nødvendigvis sådan at kvinden er henvist til den eftergivende rolle og manden der må være den udfarende. I den nordiske mytologi er mand og kvinde skabt lige og samtidig af to forskellige trær. Manden af asketræet og kvinden af elmetræet. To trær med, hver deres styrker og kvalitetter til forarbejdning af redskaber. I flere vikingeskibe er det fks set, at bordplankerne er af asketræ og kølen er af elmetræ. Den mandlige kraft er råstyrke. Den kvindelige kraft er smidighed.

Vi har som mennesker alle brug for at have et afbalanceret forhold til vores mandlige og kvindlige sider. Det har mennesker haft til alle tider. De fleste mennesker søger at finde en balance mellem disse ting, indenfor rammerne af de i ens egen kultur accepterede kønsroller, men nogle finder dem for snævre og enten bryder dem eller udvider dem.

Der er flere af de nordiske myter, der handler om dette forhold. Myter hvor guder og overskrider grænserne mellem kønnene.

Kønsoverskridelsen i disse myter skal ikke ses som anbefalinger til det normbærende flertal, men heller ikke som noget der kun taler til en normbrydende subkultur. De kønsoverskridende myter fortæller noget om køn, magt og det at være menneske, som alle i samfundet kan bruge i sin personlige udvikling.

Disser myter er Trymskvadet, Bygmestermyten, Skades krig mod Aserne - og myten om Odin og Rind. Jeg vil nedenfor behandle dem en for en.

Mytologi Kultur
Skades krig med aserne Skjoldmøen
Trymskvadet Ergi
Rind og Odin; - en queer Gud Frøs Sønner
8 vintre som malkepige i Jotunheim  

 

© Furesø Net 2010