Om os Medlemssider Aktiviteter Presse Nordisk Spiritualitet Gudehov

   
Nordisk Spiritualitet
Spørgsmål og svar
Torsdags Taler
Regin_öll
kønsoverskridelse
Overleveringen
     
 

Tilmeld dig vores blótgæsteliste og få tilsendt indbydelser.

Skriv din e-postadresse i feltet her over.

Besøg også vores

 

CVR-nummer: 36615559


Den øverste gud


Odin

Beskrivelse tilsvarende guddomme

Odin , En af de 12 Aser af gudelig Herkomst som det er Menneskenes Pligt at tro på. Odin er den ypperste og ældste af Aserne; han styrer alt; og hvor mægtige de øvrige Guder end er, så tjener de ham alle som Børn deres Fader; Frigg er hans Hustru.

Odins heiti:
"Alfader, Atrid, Bølverk, Båleyg, Bileyg, Bivlinde, Farmaty, Farmegud, Fjølnir, Fjølsvinn, Gøndlir, Ganglere, Gaut, Glapsvinn, Grim, Grimnir, Høj, Hangegud, Haptegud, Hårbard, Helblinde, Herjan, Herteit, Hjælmbærer, Hnikar, Hnikud, Hroptaty, Jalk, Jævnhøj, Kjalar, Ofner, Ome, Oske, Sand, Sandgætter, Seirfader, Sidhat, Sidskæg, Skilving, Svafner, Svidrir, Svidur, Svipal, Tredje, Trek, Tro, Tund, Tynd, Unn, Vakr, Valfader, Våvud, Veraty, Vidur, Ygg".

Ahura Mazda, Brahman, Tengri mfl.

Interpretatio Romana:
Merkur, Hermes, Thot

Aser/Asynjer

Balder
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Om ham er der kun godt at fortælle. Han er den bedste, og ham priser alle. Han er af Udseende så herlig og strålende, at han udstråler Lys. Der er en Urt så hvid, at den sammenlignes med Balders Brå (Øjenhår), den er den hvideste af alle Urter, og deraf kan du skønne hans Herlighed både med Hensyn til Hår og Hudfarve. Han er den viseste af Aserne og den, der taler smukkest, og han er den barmhjærtigste, men han har den Egenskab, at ingen af hans Domme kan overholdes. Han bor på Bredeblik på Himlen; på det Sted kan intet urent være. Mitras

Bil
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Regnes til asynjerne. Børn fra Jorden, der hed Bil og Hjuke, engang da de gik fra en Brønd ved Navn Byrgir; de bar på deres Skuldre et Kar, der hedder Sæg, men Stangen hvor på det hang hed Simul. Vidfinn hed deres Fader. Disse Børn følger Månen, som man kan se nede fra Jorden.  

Borr
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Far til Bors-Sønnerne Odin, Vilje, Ve.  

Brage
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Han er berømt for Visdom, og navnlig for Veltalenhed og Ordkunst. Han forstår sig bedst på Skjaldskab, og af hans Navn kaldes Skjaldskab for "Brag", og af hans Navn kaldes den for "Brag" mellem Mænd eller "Brag" mellem Kvinder, der frem for andre er begavet med Veltalenhed, hvad enten det er Mand eller Kvinde. Hans Hustru hedder Idun. Hun opbevarer i sin Æske de Æbler, som Guderne skal smage på, når de ældes, de bliver da alle unge igen, og således vil det gå til lige til Ragnarøk. Hendes mand heder Brage.  

Buri
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Far til Borr. Odins og Bors-Sønnernes farfar  

Dag
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Nørve - eller Narve - hed en Jætte, der boede i Jøtunheim; han havde en Datter, der hed Nat; hun var sort og mørkladen som hendes Slægt var. Hun var gift med den Mand, der hed Naglfare; deres Søn hed Ød. Derpå blev hun gift med en, som hed Aanar. Deres Datter hed Jord. Til sidst ægtedes hun af Delling, der var af Asaslægt; deres Søn var Dag; han var lys og skinnende som hans Fader. Da tog Alfader Nat og hendes Søn Dag og gav dem to Heste og to Kærrer og sendte dem op på Himlen for, i Løbet af et Døgn at køre rundt omkring Jorden. Nat kører foran med den Hest, som kaldes Rimfakse; hver Morgen bedugger den Jorden med Skumdråberne fra dens Bidsel. Den Hest, som tilhører Dag, hedder Skinfakse; af dens Manke oplyses hele Luften og Jorden.  

Delling
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Gift med Nat, Delling, var af Asaslægt; han var lys og skinnende.  

Eir
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Hun er den bedste Læge.  

Jörd / Fjorgyn / Nerthus
Beskrivelse tilsvarende guddomme

Tors Moder, Jord, regnes også til Asynjerne.

Heiti:
"Barmr, Bjøð, Brekka, Dalr, Eskja, Fíf, Fjøll, Fjørgyn, Fjørn, Flag, Fold, Frón, Grund, Gyma, Háls, Hauðr, Heiðr, Hjarl, Hlíð, Hløðyn, Hóll, Holt, Hró, Hváll, Hvammr, Hvilft, Jørð, Láð, Land, Laut, Leiti, Merski, Mold, Mór, Njörun, Rimi, Rofa, Rønd, Sandr, Sif, Þruma, Tunga, Vangr, Vøllr ".

 

Forsete
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Balders og Nanna Nepsdatters Søn. Han ejer den Sal på Himlen, der hedder Glitnir. Alle, der kommer til ham med vanskelige Tvistemål, bliver forligte inden de tager bort igen. Det er den bedste Domstol hos Guder og Mennesker.  

Frej
Beskrivelse tilsvarende guddomme
   

Freja
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Hun er den ypperste af Asynjerne. Hun ægtede en, som hed Ód; deres Datter er Hnoss, der er så skøn, at af hendes Navn kaldes alt "Hnoss", som er herligt og kostbart. Od drog langvejs bort, men Freyja græder af Sorg over ham, hendes Tårer er det røde Guld. Freyja har mange Navne; Grunden dertil er, at hun kaldte sig på forskellig Vis, da hun færdedes blandt ukendte Folkeslag for at finde Od

heiti:
"Þrungva, Skjalf, Mardöll og Hørn, Gefn, Syr, Vanedis".

Venus, Afrodite, kybele

Frigg
Beskrivelse tilsvarende guddomme

Odins Hustru, hun ved Menneskenes hele Skæbne, uagtet hun ikke giver sig af med at spå. Hun ejer Gården Fensale, der er meget prægtig.

Den samme som Jörd / Fjorgyn / Saga

Gaia, Moder Jord

Fulla
Beskrivelse tilsvarende guddomme
hun er også Mø og har udslagent Hår og Guldbånd om Hovedet; hun bærer Friggs Æske og har Opsyn med hendes Skotøj og er indviet i hendes Lønråd.  

Gerdr
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Datter af Jætten ?+ Gift med Frej  

Gersimi
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Frejas datter  

Gefjon
Beskrivelse tilsvarende guddomme
hun er Mø, og hende tjener alle de, der dør som Møer.  

Gnå
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Hende sender Frigg til forskellige Verdner for at udrette hendes Ærinder. Hun ejer en Hest, som kan løbe gennem Luft og over Hav; den hedder Hofvarpnir. Af Gnås Navn kommer det, at hvad der rager højt op siges at "gnæva".  

Heimdal
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Han kaldes Hvide-As; han er mægtig og hellig; han er bragt til Verden af ni Møer, der alle er Søstre. (Gjalp, Grejp, Ejstla, Eyrgjafa, Ulfrun, Angeyja, Imd, Atla og Jarnsaxa). Han hedder også Hallinskide og Gyldentand; hans Tænder er af Guld. Hans Hest hedder Guldtop. Han bor på Himmelbjærg ved Bivrøst. Han er Gudernes Vogter og sidder dér ved Himlens Ende for at vogte Broen mod Bjærgriser. Han behøver ikke så megen Søvn som en Fugl og ser lige godt om Natten som om Dagen hundred Raster bort, og han kan høre Græsset vokse på Jorden, Ulden på Fårene, for ikke at tale om alt, der lyder højere. Han besidder den Lur, der hedder Gjallarhorn, hvis Lyd kan høres i alle Verdner.
 

Hermod
Beskrivelse tilsvarende guddomme
   

Hjuke
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Børn fra Jorden, der hed Bil og Hjuke, engang da de gik fra en Brønd ved Navn Byrgir; de bar på deres Skuldre et Kar, der hedder Sæg, men Stangen [hvori det hang] hed Simul. Vidfinn hed deres Fader. Disse Børn følger Månen, som man kan se nede fra Jorden.  

Hlin
Beskrivelse tilsvarende guddomme
hun er sat til at beskytte dem, som Frigg vil skærme mod Fare. Deraf er den Talemåde, at den, som undgår, "hleiner".  

Hnoss
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Datter af Freja og Ódd; Hun er så skøn, at af hendes Navn kaldes alt "Hnoss", som er herligt og kostbart.  

Høder
Beskrivelse tilsvarende guddomme
hedder en af Aserne. Han er blind og meget stærk, men Guderne vilde ønske, at man ikke behøvede at nævne ham, ti hans Hænders Gerning vil længe mindes blandt Guder og Mennesker.  

Idun
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Hun opbevarer i sin Æske de Æbler, som Guderne skal smage på, når de ældes, de bliver da alle unge igen, og således vil det gå til lige til Ragnarøk.  

Ilmr
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Gudinde for velduft og lugtesans. I skjaldskaben ofte en omskrivning for kvinde.  

Loke
Beskrivelse tilsvarende guddomme
  Ahriman

Lofn
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Hun er så mild og god at påkalde, at hun hos Alfader eller Frigg opnår Tilladelse til at Kvinde og Mand får hinanden, selv om det i Forvejen er forbudt eller synes ganske forment. Af hendes Navn er dannet "Lov" [Tilladelse] og ligeledes, at hun bliver meget "lovet" [priset] af Mænd.  

Magne
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Tors søn med jættekvinden Grid  

Måne
Beskrivelse tilsvarende guddomme
En Mand ved Navn Mundilfare havde to Børn; de var så strålende smukke, at han kaldte sin Søn Måne og Datteren Sol, og hende giftede han med den Mand, som hed Glen. Men Guderne blev vrede over dette Overmod og tog de to Søskende og satte dem op på Himlen, lod Sol styre de Heste, der trak den Sols Kærre, som Guderne havde skabt, for at lyse i Verdnerne, af den Funke, der var kommen fra Muspellsheim; de Heste hedder Aarvågen og Alstærk. Under Hestenes Bove anbragte Guderne to Blæsebælge for at afsvale dem; i nogle Digte kaldes denne Indretning Isarnkol (jærnkold Luftning). Måne styrer Månens Gang og råder for Ny og Næ; han tog to Børn fra Jorden, der hed Bil og Hjuke, engang da de gik fra en Brønd ved Navn Byrgir; de bar på deres Skuldre et Kar, der hedder Sæg, men Stangen [hvori det hang] hed Simul. Vidfinn hed deres Fader. Disse Børn følger Månen, som man kan se nede fra Jorden. Høj siger: En Gyge bor øst for Midgård i den Skov, som hedder Jærnved; i den bor de Jættekvinder, der hedder Jærnvedier. Den gamle Gyge føder mange Jætter, og de er alle i Ulveskikkelser, og til den Slægt hører disse Ulve. Det fortælles, at af Slægten bliver een den mægtigste, den som hedder Månegarm; den fylder sig med alle de Menneskers Liv (Blod), som dør, og den vil sluge Månen og bestænke Himlen og hele Luften med Blod. Så vil Solen miste sit Skin, Vindene er da urolige og suser fra alle Sider.  

Mimer
Beskrivelse tilsvarende guddomme
   

Mode
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Tors søn med Sif.  

Nanna
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Gift med Balder.  

Nat
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Nørve - eller Narve - hed en Jætte, der boede i Jøtunheim; han havde en Datter, der hed Nat; hun var sort og mørkladen som hendes Slægt var. Hun var gift med den Mand, der hed Naglfare; deres Søn hed Ød. Derpå blev hun gift med en, som hed Aanar. Deres Datter hed Jord. Til sidst ægtedes hun af Delling, der var af Asaslægt; deres Søn var Dag; han var lys og skinnende som hans Fader. Da tog Alfader Nat og hendes Søn Dag og gav dem to Heste og to Kærrer og sendte dem op på Himlen for, i Løbet af et Døgn at køre rundt omkring Jorden. Nat kører foran med den Hest, som kaldes Rimfakse; hver Morgen bedugger den Jorden med Skumdråberne fra dens Bidsel. Den Hest, som tilhører Dag, hedder Skinfakse; af dens Manke oplyses hele Luften og Jorden. Nut

Njord
Beskrivelse tilsvarende guddomme
han bor i Noatun på Himlen. Han råder for Vindens Gang og dæmper Hav og Ild. Ham skal man påkalde med Hensyn til Sørejser og Fiskefangst. Han er så rig og heldig med Gods, at han kan give Rigdom på Land og Løsøre, og han bør påkaldes for Opnåelsen deraf. Njord er ikke af Asaslægt. Han blev opfostret i Vanaheim, men Vanerne sendte Guderne ham som Gidsel, og modtog til Gengæld den, der hedder Hønir; han bevirkede Forsoning mellem Guderne og Vanerne. Njord har en Hustru, der hedder Skade, en Datter af Jætten Tjatse. Skade vil bo på det Sted, hendes Fader havde ejet; det er oppe mellem nogle Fjælde og hedder Trymheim; men Njord vil være nær ved Kysten. De kom da overens om, at de skulde opholde sig 9 Nætter i Trymheim, og så andre 9 i Noatun.  

Ran
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Gift med Ægir  

Rind
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Våles Moder, regnes også til Asynjerne.  

Sif
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Tors kone med det gyldne hår. Har sønnen Ull hvis fader er ubekendt og datteren Trud og sønnen mode med Tor  

Sigyn
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Lokes kone  

Sjofn
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Hun giver meget Agt på at vende Kvinders og Mænds Hu til Elskov, og af hendes Navn kaldes Elskovshu for "Sjavne". Amor, Eros

Skade
Beskrivelse tilsvarende guddomme
En Datter af Jætten Tjatse. Skade vil bo på det Sted, hendes Fader havde ejet; det er oppe mellem nogle Fjælde og hedder Trymheim; men Njord vil være nær ved Kysten. De kom da overens om, at de skulde opholde sig 9 Nætter i Trymheim, og så andre 9 i Noatun.  

Snotra
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Hun er vis og høvisk, af hendes Navn kaldes den Mand eller Kvinde, som er høvisk-beskeden, for "snotr".  

Sol
Beskrivelse tilsvarende guddomme
En Mand ved Navn Mundilfare havde to Børn; de var så strålende smukke, at han kaldte sin Søn Måne og Datteren Sol, og hende giftede han med den Mand, som hed Glen. Men Guderne blev vrede over dette Overmod og tog de to Søskende og satte dem op på Himlen, lod Sol styre de Heste, der trak den Sols Kærre, som Guderne havde skabt, for at lyse i Verdnerne, af den Funke, der var kommen fra Muspellsheim; de Heste hedder Aarvågen og Alstærk. Under Hestenes Bove anbragte Guderne to Blæsebælge for at afsvale dem; i nogle Digte kaldes denne Indretning Isarnkol (jærnkold Luftning). Måne styrer Månens Gang og råder for Ny og Næ; han tog to Børn fra Jorden, der hed Bil og Hjuke, engang da de gik fra en Brønd ved Navn Byrgir; de bar på deres Skuldre et Kar, der hedder Sæg, men Stangen [hvori det hang] hed Simul. Vidfinn hed deres Fader. Disse Børn følger Månen, som man kan se nede fra Jorden. 11. Da sagde Gangtræt: Solen bevæger sig meget hurtig, og det ser næsten ud som var den bange; ikke vilde den fremskynde sin Gang mere, om den var bange for sin Død. - Da svarede Høj: Det er ikke så underligt, at den skynder sig så stærkt; den, der forfølger den, trænger hårdt ind på den, og den har ingen anden Udvej end at flygte. - Da sagde Gangtræt: Hvem er det, der volder den al denne Ulempe? - Høj siger: Det er to Ulve. Den, der forfølger Solen, hedder Skoll; den er Solen bange for, og den vil også sluge den; men den hedder Hate Hrodvitnirssøn, der løber foran Solen; og den vil tage Månen; og således vil det ske. - Da sagde Gangtræt: Hvorfra stammer de Ulve?  

Syn
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Hun vogter Hallens Dør og lukker den for dem, som ikke må træde ind, og hun er sat til Værn på Tinge i de Sager, en vil modbevise og afkræfte. Derfor er det en Talemåde, at der bliver sat "Syn" for, når een nægter.  

Saga
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Hun bor på Søkkvabekk, og det er et stort Sted.  

Tor
Beskrivelse tilsvarende guddomme

 

Heiti:
" Atli, Ásabragr, Ennilangr, Eindriði, Bjørn, Hlórriði, Harðvéorr, Vingþórr, Sönnungr, Véoðr, Rymr".

Perun, Perkunas Tarhuna

Interpretatio Romana:
Jupiter

Tyr
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Han er djærvest og modigst og han afgør gærne Sejren i Kampen. Ham er det heldigt for Kæmper at påkalde. Det er en Talemåde; at den Mand er "ty-tapper" (tapper som Ty), der overgår andre og ikke er bange for noget. Han er også klog, så at det er ligeledes blevet en Talemåde at den er "ty-spag" (vis som Ty), som er klogest. Et Bevis på hans Djærvhed er, at dengang Aserne lokkede Fenrisulven til at lade sig Lænken Gleipnir pålægge, stolede den ikke på, at de vilde løse den igen [hvis den ikke kunde ryste Lænken af sig], før de lagde Tys Hånd i dens Gab som Pant. Men da Aserne ikke vilde løse den, bed den Hånden af på det Sted, som nu hedder "Ulveleddet" [Håndleddet]; han er siden enhændet og regnes ikke til dem, der forliger Folk. Interpretatio Romana:
Mars

Ull
Beskrivelse tilsvarende guddomme
En Søn af Siv. Tors Stedsøn. Han er en så god Bueskytte og så dygtig Skiløber, at ingen kan måle sig med ham. Han er smuk af Udseende og har en Krigers Væsen og Dygtighed; ham er det godt at påkalde i Tvekamp.  

Var
Beskrivelse tilsvarende guddomme
hun er vis og spørger gerne, så at intet kan holdes skjult for hende. Det er en Talemåde, at en Kvinde bliver det "var", som hun får at vide.  

Ve / Lodur
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Odins "broder" en af Bors-Sønnerne og medskaber.

Loðiungr er også et Odins navn. Betydning: Den med pelsdyrene / Pelsdyr-avleren
Shiva

Vidar
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Den tavse As. Han besidder en tyk Sko. Han er den næste efter Tor i Styrke og til stor Hjælp for Guderne i alle Farer.  

Ville / Høner
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Odins "broder" en af Bors-Sønnerne og medskaber.

Betydning: Den med fjerkræene / fjerkræ-avleren
Vishnu

Vali / Ali
Beskrivelse tilsvarende guddomme
han er en Søn af Odin og Rind. Han er djærv i Kampe og en heldig Skytte.  

Vår
Beskrivelse tilsvarende guddomme
hun hører på Folks Eder og de Aftaler, som Mænd og Kvinder indgår med hinanden; derfor hedder de Sager "Varar". Hun straffer dem, der sviger deres Ord.  

Ægir
Beskrivelse tilsvarende guddomme
  Neptun, Poseidon

Valkyrjer

Geirahad
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Valkyrie (kvindelige Væsner), som skal tjene i Valhal, bære Drikken omkring og have Opsyn med Bordtøj og Ølkar;  

Gjall
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Valkyrie (kvindelige Væsner), som skal tjene i Valhal, bære Drikken omkring og have Opsyn med Bordtøj og Ølkar;  

Gunn
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Valkyrje som Odin sender til enhver Kamp; de bestemmer, hvem der skal falde, og raader for Sejren.  

Hild
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Valkyrie (kvindelige Væsner), som skal tjene i Valhal, bære Drikken omkring og have Opsyn med Bordtøj og Ølkar;  

Hlakk
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Valkyrie (kvindelige Væsner), som skal tjene i Valhal, bære Drikken omkring og have Opsyn med Bordtøj og Ølkar;  

Hærfjøtur
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Valkyrie (kvindelige Væsner), som skal tjene i Valhal, bære Drikken omkring og have Opsyn med Bordtøj og Ølkar;  

Randgrid
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Valkyrje som Odin sender til enhver Kamp; de bestemmer, hvem der skal falde, og raader for Sejren.  

Reginleif
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Valkyrie (kvindelige Væsner), som skal tjene i Valhal, bære Drikken omkring og have Opsyn med Bordtøj og Ølkar;  

Rota
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Valkyrje som Odin sender til enhver Kamp; de bestemmer, hvem der skal falde, og raader for Sejren.  

Raadgrid
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Valkyrje som Odin sender til enhver Kamp; de bestemmer, hvem der skal falde, og raader for Sejren.  

Skagul
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Valkyrie (kvindelige Væsner), som skal tjene i Valhal, bære Drikken omkring og have Opsyn med Bordtøj og Ølkar;  

Skeggald
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Valkyrie (kvindelige Væsner), som skal tjene i Valhal, bære Drikken omkring og have Opsyn med Bordtøj og Ølkar;  

Skuld
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Den yngste Norne rider ogsaa stadig ud for at udvælge dem, der skal falde, og afgøre Kampe  

Trud
Beskrivelse tilsvarende guddomme
Tors datter og Valkyrie, som skal tjene i Valhal, bære Drikken omkring og have Opsyn med Bordtøj og Ølkar;  

 

Norner / skæbne magter

Urd
Beskrivelse tilsvarende guddomme
   

Verdande
Beskrivelse tilsvarende guddomme
   

Dværge / Vætter

Dvalin
Beskrivelse tilsvarende guddomme
   

Brok
Beskrivelse tilsvarende guddomme
   

Sindre
Beskrivelse tilsvarende guddomme
   

 

© Furesø Net 2010