Aktiviteter Nordisk Spiritualitet Medlemssiden Gudehov
   
Harreskov Blotgilde
Vision
Trosgrundlag
Politisk misbrug
     
 

 


Tilmeld dig vores blótgæsteliste og få tilsendt indbydelser.

Skriv din e-postadresse i feltet her over.

 

 

Find os på sociale medier

vKontakte Telegram Facebook InstagramASATROFÆLLESSKABET HARRESKOVENS BLÓTGILDE

Ældsterådet:

 

Asatrofællesskabet Harreskovens Blótgilde er et trossamfund af mennesker der dyrker de Nordiske Guder. Vi er i dag anerkendt af staten og kan forrette juridisk gyldige vielser. Vi forretter gerne vielser af både samkønnede og modsatkønnede par.

Harreskovens Blótgilde blev grundlagt i 1996. Først under navnet Gladsaxe Blótgilde, men skiftede i 1998 navn til Harreskovens Blótgilde efter Hareskoven vest for København, hvor vi fortrinsvis holder vores ritualer. Harreskoven (i gamle dage stavet med to r'er) kommer af ordet Hárg der betyder stendynge eller alter i det fri som skoven var rig på i gamle dage. Vi betragter derfor skoven som hellig.

I tidens løb har vi været en indgang til asatroen for mange mennesker i det danske asatromiljø. Mange initiativer i asatromiljøet er udgået fra Harreskovens Blótgilde. Vi har spillet en aktiv rolle i oprettelsen af FornSidr, Goderingen og Asatrofællesskabet i Danmark.

Harreskovens Blótgilde er grundlagt på en vision om at genindføre asatroen. Ikke som rollespil eller vikingereenactment, men som en fuldgyldig tro der både varetager folks behov for ritualer og en dybere åndelig mening. Denne vision samt vores status som pionér, har i tidens løb givet Harreskovens Blótgilde et kontroversielt omdømme blandt folk, der ikke tager asatroen helt så alvorligt som vi gør.

Enhver religion består af et liturgisk element, et åndeligt element og et etisk element. Asetroens liturgi kender vi kun delvis, hvorfor vi bliver nødt til en vis grad af rekonstruktion på dette område. Det åndelige er åbent for enhver, der er villig til at søge det og egentlig ganske lige til. Det etiske har vi fra de hedenske værdier, vi finder i Hávamál.

På det liturgiske område søger vi at lægge vores praksis så tæt op af overleveringen som mulig. I mangel af nogen kontinuerlig tradition fra hedensk tid, er vi henvist til at finde inspiration i beskrivelser fra norrøn litteratur, i nedtegnet folketradition og komparativ religion.

Det åndelige opfatter vi som en personlig sag. Kontakten mellem magterne og det enkelte menneske er enhver beskåret, som søger det. Det kan forekomme på mange måder, som oftest i drømme. Godens (blótsforretterens) eneste opgave er at formidle den stemning, der fremkalder denne kontakt ved blótet. Men for den enkelte kræver det viljen til at kontakte magterne. Vi har derfor ikke nogen præstationskrav i den forbindelse.

Etikken i Asatroen står i Havamål, der er en række gode råd til menneskene. Hvis du ønsker at være et bedre menneske eller har behov for inderlighed i din religion, så kan du vælge at følge de religiøse forskrifter der findes i Edda litteraturen og visdommen i Havamål. Det vil helt sikkert gavne dig at gøre.


Menigheder / Godeord under Asatrofællesskabet Harreskovens Blótgilde:

Navn Sted Kontakt
  • Hyrdehøj Blotgruppe
Roskilde hyrdehoj@blotgilde.dk
     

 

 

Formand:

Pia Struck
formand@blotgilde.dk

   


Næstformand:

Nina Lind
naestformand@blotgilde.dk

   


Ældsterådsmedlem:

Birger Vick
sekretaer@blotgilde.dk

   


Ældsterådsmedlem:

Lars Nagel

   

Kasserer:

Sigrid Lund
kasserer@blotgilde.dk

   
   


Supplant:

Lizlotte Coco Levisen

   

Supplant:

Stine Pierri

Kontakt


Harreskovens Blótgilde kan kontaktes ved at skrive til:
e-mail ___________ : harreskov.blotgilde@gmail.com
Snail mail ________ : Ryttergårdsvej 16, 3-302, 3520 Farum.
eller ringe på tlf. ___ :70 25 06 09
eller ringe på tlf. ___ :91 92 13 77
Kontonummer i ALBank : 53610254110
CVR-nummer: 36615559Henvendelse vedrørende :

Tilmelding til blot:     harreskov.blotgilde@gmail.com
Vielse:     vielsesforretter@blotgilde.dk
Ritualgruppen:     ritualgruppeansvarlig@blotgilde.dk
Hjemmesiden:     it-ansvarlig@blotgilde.dk
Ungdomsafdelingen:     vikingspejder@blotgilde.dkOm os 


Harreskov Blotgilde
Vision
Trosgrundlag
Politisk misbrug

Presse


FAQ
Materiale
Pressemeddelelser
Presseregler
© Furesø Net 2022