Aktiviteter Nordisk Spiritualitet Medlemssiden Gudehov
   
Aktivitetsliste
Blot
Vielser
Blotplads kort
Blotbeskrivelse
Opskrifter
Ritualtekster
     
 

 


Tilmeld dig vores blótgæsteliste og få tilsendt indbydelser.

Skriv din e-postadresse i feltet her over.

 

 

Find os på sociale medier

vKontakte Telegram Facebook Instagram

Ritualbeskrivelser

Harreskovens Blótgilde afholder flere forskellige typer af ceremonier. Personlige overgangsriter, indvielser og højtidsceremonier. Personlige overgangsriter er almenmenneskelige ritualer, som optagelse i slægten, hos os kaldet knæsætning, optagelse i de voksnes rækker, bryllup og gravfærd. Indvielser kan være indvielser af genstande og større objekter som huse, skibe, køretøjer osv., men der kan også være tale om personlige inderlighedsriter af mysteriekarakter. Højtidsceremonier, som vi kalder blót, er ceremonier, der forholder sig til årets gang.

Overgangsriter:
Generelt om disse riter er der at sige, at de bliver udført i samråd med de personer, der står i centrum for de overgange, som ritualet tager udgangspunkt i. De her nedfældede ritualer er derfor ikke retningslinjer for, hvordan er ritual skal udføres, men eksempler på, hvordan de har være udført i Harreskoven.

 

 

 

 

 

Kontakt


Harreskovens Blótgilde kan kontaktes ved at skrive til:
e-mail ___________ : harreskov.blotgilde@gmail.com
Snail mail ________ : Ryttergårdsvej 16, 3-302, 3520 Farum.
eller ring på tlf. ___ :55 25 22 08
eller ring på tlf. ___ :70 25 06 09
Kontonummer i ALBank : 53610254110
CVR-nummer: 36615559Henvendelse vedrørende :

Tilmelding til blot:     harreskov.blotgilde@gmail.com
Vielse:     vielsesforretter@blotgilde.dk
Ritualgruppen:     ritualgruppeansvarlig@blotgilde.dk
Hjemmesiden:     it-ansvarlig@blotgilde.dk
Ungdomsafdelingen:     vikingspejder@blotgilde.dkOm os 


Harreskov Blotgilde
Vision
Trosgrundlag
Politisk misbrug

Presse


FAQ
Materiale
Pressemeddelelser
Presseregler
© Furesø Net 2022