Om os Medlemssider Aktiviteter Presse Nordisk Spiritualitet Gudehov

   
Aktivitetsliste
Blot
Blotbeskrivelse
Opskrifter
Ritualtekster
     
 

Tilmeld dig vores blótgæsteliste og få tilsendt indbydelser.

Skriv din e-postadresse i feltet her over.

Besøg også vores

 

CVR-nummer: 36615559

Ritualbeskrivelser

Harreskovens Blótgilde afholder flere forskellige typer af ceremonier. Personlige overgangsriter, indvielser og højtidsceremonier. Personlige overgangsriter er almenmenneskelige ritualer, som optagelse i slægten, hos os kaldet knæsætning, optagelse i de voksnes rækker, bryllup og gravfærd. Indvielser kan være indvielser af genstande og større objekter som huse, skibe, køretøjer osv., men der kan også være tale om personlige inderlighedsriter af mysteriekarakter. Højtidsceremonier, som vi kalder blót, er ceremonier, der forholder sig til årets gang.

Overgangsriter:
Generelt om disse riter er der at sige, at de bliver udført i samråd med de personer, der står i centrum for de overgange, som ritualet tager udgangspunkt i. De her nedfældede ritualer er derfor ikke retningslinjer for, hvordan er ritual skal udføres, men eksempler på, hvordan de har være udført i Harreskoven.

 

 

 

 

© Furesø Net 2010