Aktiviteter Nordisk Spiritualitet Medlemssiden Gudehov
   
Aktivitetsliste
Blot
Vielser
Blotplads kort
Blotbeskrivelse
Opskrifter
Ritualtekster
     
 

 


Tilmeld dig vores blótgæsteliste og få tilsendt indbydelser.

Skriv din e-postadresse i feltet her over.

 

 

Find os på sociale medier

vKontakte Telegram Facebook Instagram


Velkommen til blot i Harreskovens Blótgilde

Blót er navnet på den gudstjeneste man holder i Asatroen. Ordet der er af indoeuropæisk oprindelse betyder ofring, styrkelse og bøn. Den måde vi bloter på i moderne Asatro adskiller sig en del fra den måde man gjorde i gamle dage. Det skyldes til dels at traditionen blev afbrudt ved kristendommens indførelse som enerådende statsreligion. Det vil sige at vi i moderne tid har måtte rekonstruerer liturgien. Der findes forskellige kilder på hvordan Blót blev udført i gamle dage, men det har ikke været alle kilder der har være lige velset blandt moderne Asatroende. Nogle af kilderne har klart være kristen dæmonisering og andre har ikke passe med den fortælling om Nordisk Mytologi og vikingetiden som vi er blevet bibragt af Nationalromantikere og Ateistiske modernister.

I Harreskovens Blótgilde arbejder vi hele tiden med formen på vores gudstjeneste. Vi bruger også elementer af den moderne Asatros liturgi. Ikke mindst er kredsen blevet et fast element i vores blót selv om det ikke er oprindeligt. Når vi mener at det fungerer for os er det fordi cirklen skaber et rituelt rum hvor alle deltagere er lige. Det betyder dog ikke at de magter vi påkalder er lige. Der er i Nordisk Mytologi et helt klart guddommeligt hierarki som du kan læse mere om under menu punktet Nordisk Spiritualitet – Regin Öll.


Blot i Harreskoven

Vi er normalt meget åbne over for udefra kommende og vi har gennem tiden vært ingangen til Asatromiljøet for mange mennesker. Vi har valgt at vores blót skal være gratis og vi har også gratis uddeling af mad ved vore blót. Som de fleste andre trossamfund er vi drevet af frivillige bidrag og frivillig arbejdskraft. Som der står i Havamål v. 135: ”send ikke gæster på porten, men gør godt mod de lidende og fattige.”

Vi mødes normal ca to timer før blotet går i gang. Vi har tidligere begyndt blotet ved solnedgang, men er nu gået over til at at begynde blotet lidt før solnedgang sådan at vi har lys til hvis vi skal kunne læse sang tekster. Vi spiser som regel før blótet, hvor der normalt også vil være noget Edda recitation. Inden vi går i gang med selve blotet vil der som regel også være en båltale – en þula.

Umiddelbart før blotet holder vi en fredlysning af blótpaldsen, hvor alle deltagere bedes om at holde fred med hinanden så længe blótet varer. Derefter stiller vi og i en rundkreds om en gammel stendysse. I hvertfald når vi holder det på vores sædvanlige blótplads i Hareskoven.
Det første element i Blótet er at påkalde magterne i de fire verdenshjørner. Derefter sker en rituel renselse så at blótpladsen og blótgæsterne er rituelt rene når vi udfører blótshandlingen. Det foregår dels ved røgelse og dels ved hlaut.

Blotet kan indeholde forskellige andre elementer afhængig af årstiden. Fks plejer vi at have amulet indvielse ved jævndøgn. To faste elementer er dog det personlige offer og skåle runden. Det personlige offer kan foregå på flere måder.

Brandoffer
Vi har et ildfad til brandoffer. Som regel ofrer man røgelse i brandkaret, men i princippet kan alt der kan brænde og ikke udvikler giftig røg lægges i brandkaret. Har man ikke lige en offergave med kan man normalt købe en lille pakke røgelse som man kan ofre i brandkaret.

Vådoffer
Vådoffer er en type offer der kan være mælk eller en anden drik. Den hældes sædvanligvis på jorden i en cirkel rundt om brænd karret. Der kan også være tale om mad. Fks æbler eller dele af en ret man har tilberedt. Det lægger man som regel under dyssen. Der skal dog være tale om noget der forsvinder af sig selv ved at det spise af forbipasserende dyr.

Kollekt
En tredje form for offer er Blót-kollekten Vi har en indsamlings boks hvor man kan lægge de donationer der går til uddeling af gratis mad. Samme sted kan man også lægge betalingen for offergaven.

Det sidste element i blótet er som regel skålerunden. Der skåles i enten mjød eller alkohol fri mjød. Vi har tidligere haft en periode hvor vi fravalgte alkoholisk drik under henvisning til de 8 vers i Havamål der kraftigt fraråder indtagelse af alkohol. Det er vi gået lidt væk fra igen, men det vil muligvis være sådan at vi på et tidspunkt kun vil serverer mjød med en procent på 2% eller der under.
Til skålerunden skal man medbringe sit eget drikkehorn, glas eller kop. Vi har tidligere drukket af samme horn, men grundet Corona pandemien samt det faktum at skikken er en moderne skik opfundet af Upsala studenterforening i 1840erne har vi valgt at blótgæsterne fremover skal medbringe deres egne drikkebeholdere.

Skålerunden består af tre skåle. Den første til Odin og Frigg for fremgang og sejer. Den anden til Frej og Freja for År og Fred. Den sidste skål er den fri skål hvor man kan hylde dem mener bør hyldes ud over de allerede nævnte.
Det foregår på den måde at Goden eller Gyðjen fremsige skålen først og drikker af sit horn. Derefter skåler den næste i kredsen og drikker af sit horn. Sådan fortsætter man cirklen rundt ind til alle har skålet. Hver gang nogen har skålet siger alle i kredsen ”hil.”

Til sidst åbnes kredsen igen ved at magterne takkes i de fire verdenhjørner.

Når Blótshandlingen er forbi sidder vi som regel en tid ved bålet og snakker om alt muligt. Afhængig af årstiden bør man være påklædt så man ikke kommer til at fryse.Kontakt


Harreskovens Blótgilde kan kontaktes ved at skrive til:
e-mail ___________ : harreskov.blotgilde@gmail.com
Snail mail ________ : Ryttergårdsvej 16, 3-302, 3520 Farum.
eller ringe på tlf. ___ :70 25 06 09
eller ringe på tlf. ___ :91 92 13 77
Kontonummer i ALBank : 53610254110
CVR-nummer: 36615559Henvendelse vedrørende :

Tilmelding til blot:     harreskov.blotgilde@gmail.com
Vielse:     vielsesforretter@blotgilde.dk
Ritualgruppen:     ritualgruppeansvarlig@blotgilde.dk
Hjemmesiden:     it-ansvarlig@blotgilde.dk
Ungdomsafdelingen:     vikingspejder@blotgilde.dkOm os 


Harreskov Blotgilde
Vision
Trosgrundlag
Politisk misbrug

Presse


FAQ
Materiale
Pressemeddelelser
Presseregler
© Furesø Net 2022